Reklama [góra]


UOKiK sprawdził jakość paliw, zobacz jakie stacje zostały skontrolowane w regionie


Kontrolerzy inspekcji handlowej sprawdzali cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Najlepszej jakości paliwa ciekłe występują w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, najgorszej – w woj. podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.


- W efekcie kontroli Inspekcji Handlowej z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. Wiele pracy zostało już wykonanej aby kierowcy mogli tankować najwyższej jakości paliwo – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo - ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza przedsiębiorców, których dotyczyły skargi konsumentów lub zostali zgłoszeni przez organy ścigania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości. Łącznie, biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło 1,86 proc. próbek.

Wyniki kontroli w naszym regionie

Na terenie powiatu myśliborskiego i gryfińskiego skontrolowano próbki z ośmiu stacji paliw, nigdzie nie wykryto nieprawidłowości. Pobrane próbki spełniały normy.

Mapa kontroli jakości paliw 

Na poniższej mapie zaznaczone zostały kontrole w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON), biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) w okresie od 9.01.2018 - 31.12.2019 r.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.