Reklama [góra]


Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium


Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2019 r., który radni przyjęli 20 głosami. Tym samym udzielono wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gryfińskiego. Jest to wynik lepszy niż w roku poprzednim.

Radni głosowali również za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. 20 głosami ”za” udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium.

Zarząd podziękował wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnikom wydziałów starostwa, oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, które przyczyniły się do realizacji budżetu w 2019 r.

Absolutorium to instytucja kontroli wykonywania budżetu oraz jego ocena. W tym roku oprócz danych z wykonania budżetu włodarze musieli przedstawić raport o stanie gminy lub powiatu. Podczas sesji absolutoryjnej głosuje się nad wotum zaufania dla organu wykonawczego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.