Reklama [góra]


Koncerty w czasie pandemii. Nowe zasady organizacji imprez plenerowych


Od 17 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące organizacji imprez plenerowych. Będzie mogło w nich uczestniczyć więcej niż 150 osób jeśli zachowane zostaną zasady dotyczące dystansu społecznego - informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20.06 prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki może być organizowane w pomieszczeniach, w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:

kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe
- udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”);
- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia
obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez)

- udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie 
- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami 
- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia

otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe)

- obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami; wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu; 
- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób 
- wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami) 

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: 
- osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia 
- osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.