Reklama [góra]


Kondolencje„Niech się nie trwoży serce Wasze. (…)W Domu Ojca mego jest mieszkań wiele” 
(J 14,1-2)

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość, że nagle odszedł do Domu Ojca, Nasz Przyjaciel i Kolega

śp. Zbigniew Małysa

Człowiek z charyzmatem salezjańskim, cnotliwego i ofiarnego życia. Wyznający wartości! Prawdziwy i oddany społecznik. Kochający swoją Małą Ojczyznę. Patriota.

Autentyczny pasjonat! W kwestii motocykli i aparatów fotograficznych, jego Przyjaciele są przekonani, że w Niebiańskich Komnatach założy Klub Miłośników Motocykli albo Niebiański Klub „Przywracania Życia” wysłużonym aparatom fotograficznym. A znając Jego zapał - dwa Kluby!

Składam szczere wyrazy głębokiego żalu Rodzinie, Przyjaciołom i Bliskim

Odpoczywaj w pokoju!
Czesław Hoc
poseł na Sejm RP

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.