Reklama [góra]


Premier wprowadził stopień alarmowy BRAVO-CRP. Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [foto]


W piątek 10 lipca odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego drugiego stopnia alarmowego CRP. 

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Drugi stopień alarmowy wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stosowny komunikat w tym zakresie w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wydał jego zastępca – Paweł Nikitiński

W posiedzeniu udział wzięli także Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.