Reklama [góra]


Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie otwarty dla mieszkańców gminy Boleszkowice


Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki i Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Dębno realizacji zadania publicznego przez Gminę Boleszkowice w zakresie pomocy społecznej.


Mieszkańcy Gminy Boleszkowice będą mogli korzystać z zakresu usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B), osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.