Reklama [góra]


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćLUKS KROKUS z siedzibą Góralice 108A gmina Trzcińsko-Zdrój realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Projekt realizowany w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Operacja pn. Utworzenie i wyposażenie 13 Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej – nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru z udziałem środowisk naukowych i przedsiębiorców, mająca na celu Wzmocnienie kapitału społecznego i rozwój obszaru poprzez utworzenie i wyposażenie 13 Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej. Nabycie nowych umiejętności, kwalifikacji i możliwość doskonalenia dotychczas zdobytej wiedzy pod okiem ekspertów ze środowisk naukowych i przedsiębiorców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.