Ceną była śmierć za wolności smak - 76. rocznica Powstania Warszawskiego


"Ceną była śmierć za wolności smak...". Pierwszego sierpnia przypadać będzie 76 rocznica Powstania Warszawskiego.

Ku pamięci powstańców na terenie całego kraju (również w naszym regionie) o godz 17:00 zawyją syreny alarmowe służb.

Historia powstania

Powstanie trwało 63 dni, od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Niestety karty historii nie zapisały udanego zrywu. Po 63 dniach walki o Stolicę na skutek braku istotnej pomocy z zewnątrz, zarówno ze strony aliantów jak i ZSRR, było w ocenie większości historyków przykładem heroizmu uczestników walk i w dużym stopniu ludności cywilnej stolicy. Zakończyło się jednak politycznym niepowodzeniem,

Mimo klęski powstanie te według historyków uznaje się za wzór walki o wolną Polskę oraz o suwerenność. Ciężko oszacować dokładnie straty po Polskiej stronie ale według różnych danych największe straty poniosła ludność cywilna, gdyż oddziały niemieckie planowo mordowały całe dzielnice. Przykładem jest masakra mieszkańców Warszawskiej Woli, w której wymordowano ponad 65 tys. bezbronnych ludzi (rzeź Woli) nie znajdujących się na terenie walk powstańczych. Na terenie Ochoty wymordowano z kolei ok. 10 tys. osób (rzeź Ochoty). Do masowych mordów, zwłaszcza w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., dochodziło ponadto w Śródmieściu, gdzie mogło zginąć nawet do 10 tys. osób.

Symbolicznie znaczenie godziny 17.00

Godzina 17.00 to moment rozpoczęcia powstania. W planach AK, moment wybuchu powstania przewidywano na wczesne godziny ranne lub późne wieczorne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza