Dzięki środkom unijnym bezpieczniej w Krzywinie. Podsumowanie inwestycji przebudowy drogi wojewódzka nr 122


Środki programu INTERREG VA pozwoliły na przebudowanie niemal 2 km drogi wojewódzkiej w Krzywinie. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Podsumowanie inwestycji z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza odbędzie się we wtorek 4 sierpnia w Krzywinie (godz. 10.30 w pobliżu przejazdu kolejowego). 

W spotkaniu wezmą udział marszałek województwa Olgierd Geblewicz, starosta gryfiński Wojciech Konarski, dyrektor ds. utrzymania sieci drogowej ZZDW Waldemar Wejnerowski oraz przedstawiciele wykonawcy i zaproszeni goście.

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin realizowana była przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach programu INTERREG VA.

Pierwszy etap objął centralną część Krzywina. Przebudowano niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich odcinek ulicy Królewieckiej. Zastosowano liczne elementy uspokojenia ruchu: wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Drugi etap to zakończona w 2020 r. przebudowa, która objęła dwa odcinki, między którymi znajduje się wcześniejsza inwestycja. Po stronie zachodniej, od strony przejścia w Krajniku Dolnym do przejazdu kolejowego przebudowa objęła ponadkilometrowy odcinek (1,2 km). Po stronie wschodniej przebudowany został odcinek drogi położony na nienośnych gruntach. Tu prace wymagały ustabilizowania całej konstrukcji. Na odcinku tym powstał również nowy most.

Na całej przebudowie wprowadzono elementy spowolnienia ruchu, powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz odwodnienie na całej długości wsi. Koszt inwestycji to ponad 13,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 10 mln zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza