Reklama [góra]


Jaka przyszłość czeka gryfińskie liceum? [video]


W ostatnich dniach trwają rozmowy między Gminą Gryfino i Powiatem Gryfińskim co do formuły funkcjonowania liceum w przyszłościW roku 2008 Gmina Gryfino i Powiat Gryfiński zawarły porozumienie dotyczące funkcjonowania ZSO, w którego skład wchodziło również gimnazjum. Na mocy porozumienia Gmina otrzymała nieruchomość w drodze darowizny, zobowiązała się do pokrywania kosztów funkcjonowania placówki, a także wybudowania hali sportowej.

W roku 2016 władze Gminy i Powiatu ustaliły, iż Gmina rozpoczynając budowę hali może liczyć na finansowe wsparcie powiatu (zapisy o wsparciu gminnych inwestycji zawarte były w porozumieniu).

W 2017 roku Powiat, bez żadnych konsultacji, wypowiedział Gminie Gryfino porozumienie. W roku 2019 potwierdził swoje stanowisko, podczas postępowania przed Wojewodą stojąc na stanowisku, iż Gmina nie może prowadzić tej placówki.

W grudniu 2017 Powiat, znając dokładnie zakres inwestycji dotyczący budowy hali sportowej, przyjął uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy w wysokości 500 tysięcy złotych. W roku 2019 władze Powiatu, bez uprzedzenia Gminy, w trakcie realizacji inwestycji wycofały się z obietnic o współfinansowaniu.

Stanowisko burmistrza Mieczysława Sawaryna

Gmina Gryfino była gotowa do dalszego prowadzenia szkoły, jednak warunkiem podstawowym było bezwarunkowe przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy. Podczas rozmów zostało to zawarte w wypracowanym kompromisie. Jednak podczas sesji Rady Powiatu na obrady trafił projekt uchwały odbiegający od wypracowanych wcześniej ustaleń. Podczas sesji Radni otrzymali informację, iż taka uchwała nie pozwoli na przedłużenie porozumienia, mimo to podjęli uchwałę inną niż oczekiwania Gminy Gryfino.

Podczas spotkania 20 sierpnia br. Burmistrz przekazał Zarządowi Powiatu informację o otwartości Gminy i gotowości do dalszej współpracy przy każdym wariancie. W przypadku skutecznej realizacji wypowiedzenia i przejęcia szkoły przez Powiat – wsparciu finansowym dla placówki, a także gotowość do dalszego prowadzenia szkoły, na zasadzie współfinansowania kosztów ponad otrzymywaną subwencję, solidarnie przez oba samorządy.

Gmina Gryfino przez okres trwania porozumienia sfinansowała zadanie powiatu, poprzez wyłożenie kwoty 15 milionów złotych. Wybudowała halę sportową kosztem 13,5 miliona złotych.

W związku z brakiem ostatecznej decyzji informuję, iż zaprosiłem na jutro Starostę Wojciecha Konarskiego wraz z Zarządem Powiatu, a także przedstawicieli strony oświatowej, na spotkanie, na którym oczekuję wypracowania ostatecznego stanowiska obu stron, będącego rozsądnym kompromisem.

W mojej ocenie liceum w parku - szkoła z bogatą tradycją - powinno funkcjonować nadal i rozwijać się dzięki wykorzystaniu nowej hali sportowej.

Gmina Gryfino zawsze była i będzie gotowa do wspierania innych podmiotów, przy zadaniach korzystnie wpływających na rozwój miasta. Warto wspomnieć, że Powiat Gryfiński otrzymał od nas już wsparcie przy realizacji inwestycji drogowych (700 tysięcy złotych na przebudowę ulic Armii Krajowej i 9 Maja), otworzyliśmy także szansę dla pozyskania dofinansowania na rzecz Szpitala Powiatowego i drugiej części ulicy 1 Maja.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.