Reklama [góra]


Kino pod gwiazdami w Mieszkowicach [video]


W ramach kina pod gwiazdami w piątek 7 sierpnia na kompleksie boisk sportowych Orlik w Mieszkowicach wyświetlony zostanie film pt. „Miasto 44”. 


Początek seansu o godz. 22:00. Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Pamiątek 1. Armii WP w Gozdowicach i Starych Łysogórkach oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach.

Zasady i obostrzenia w związku z COVID-19 podczas kina plenerowego

  • Na wejściu na plac gdzie odbędzie się wydarzenie każda osoba będzie zobowiązana do dezynfekcji dłoni. Organizator zapewnia płyn.
  • Każdy uczestnik wpisze się na listę podając imię i nazwisko oraz numer telefon
  • Należy zachować dystans społeczny
  • Dla bezpieczeństwa prosimy o zabranie maseczek ochronnych. Obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość między nimi
Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
- osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.