Reklama [góra]


Przebudowa przejścia przez Krzywin oficjalnie zakończona


W Krzywinie w powiecie gryfińskim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, który był realizowany ramach programu INTERREG VA czyli Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Chodzi o przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin.W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa Olgierd Geblewicz, dyrektor ds. utrzymania sieci drogowej Waldemar Wejnerowski, starosta gryfiński Wojciech Konarski oraz przedstawiciele wykonawcy i zaproszeni goście.

Krzywin jest dużą miejscowością wiejską w powiecie gryfińskim, w ciągu prowadzącej do przejścia granicznego, drogi wojewódzkiej nr 122.

Iwestycja była realizowana w ramach programu INTERREG VA , który ma na celu rozwój obszarów pogranicza. Dzięki programowi ZZDW cyklicznie uzyskuje wsparcie finansowe dla wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć .Inwestycje zlokalizowane są między województwem zachodniopomorskim, a dwoma niemieckimi landami: Meklenburgią/Pomorzem Przednim i Brandenburgią.

W poprzedniej edycji INTERREGu, w I etapie wspólnych inwestycji projekty zakładały poprawę infrastruktury drogowej powiatu Uckermark i województwa zachodniopomorskiego w rejonie przejścia granicznego Schwedt – Krajnik Dolny. Przebudowa objęła wówczas centralną część Krzywina.

W ramach projektu przebudowano 1,2 – kilometrowy, niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich, odcinek ulicy Królewieckiej w tej miejscowości. Poprzez zastosowanie licznych elementów uspokojenia ruchu, takich jak wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h, poprawiono bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i mieszkańców Krzywina.

Niemiecki partner projektu równolegle prowadził roboty budowlane na odcinku drogi powiatowej Potzlow – Uckermark. Całkowita wartość inwestycji po stronie polskiej wyniosła 5, 95 mln zł, w tym dofinansowanie unijne – 5,06 mln zł.


Dodajmy, że przebudowie towarzyszyły olbrzymie inwestycje gminne: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągów i uporządkowanie zieleni miejskiej.

II etap to zakończona w 2020 r. przebudowa, która objęła dwa odcinki, między którymi znajduje się wcześniejsza inwestycja. Po stronie zachodniej, od strony przejścia w Krajniku Dolnym do przejazdu kolejowego przebudowa objęła ponad kilometrowy odcinek (1,2 km ).

Po stronie wschodniej przebudowany został odcinek drogi położony na nienośnych gruntach, tu prace wymagały ustabilizowania całej konstrukcji. Na odcinku tym powstał również nowy obiekt mostowy. Na całej przebudowie wprowadzono elementy spowolnienia ruchu, powstały nowe ciągi pieszo rowerowe oraz odwodnienie na całej długości wsi.Łączna długość przebudowanych odcinków wyniosła blisko 1,96 km.

Wykonane prace mają decydujące znaczenie dla aktywowania gospodarczego miejscowości, zapewnienia bezpieczeństwa i zniwelowania barier w wygodnym dostępie do atrakcyjnych terenów przyległych do miejscowości.

Koszt inwestycji to ponad 13,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne - ponad 2,3 mln euro. Wykonawcą była firma Maldrobud z Myśliborza.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.