W Czachowie zorganizowali wędkarskie "Zakończenie Lata"


Miejscowa jednostka OSP Czachów w gminie Cedynia była organizatorem integracyjnych zawodów wędkarskich na zakończenie lata. 

Odbyły się wewnętrzne zawody wędkarskie na łowisku Łukowice w trzech kategoriach, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, druhny z Kobiecej Drużyny Pożarniczej i najmłodsi w kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
Przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach: 

W kategorii OSP: 
1. Jarosław Gągoł
2. Marek Milewski
3. Aleksander Mruk

W kategorii KDP:
1. Karolina Hreczuk
2. Mirela i Gabriela Mruk
3. Dorota Zator

W kategorii MDP:
1. Jan i Adam Trypa
2. Kuba i Marysia Paluch
3. Lena Zielińska

Wyróżnienia otrzymali również Maciej Rogowski oraz Szymon Zator.

Zarząd jednostki OSP Czachów pragnie podziękować panu Krzysztofowi Sobiś za udostępnienie łowiska, panu Radosławowi i Barbarze Sobiś za ufundowanie przepięknych nagród rzeczowych i upominków dla uczestników, a także wszystkim, którzy przyczynili się do tego by impreza mogła odbyć się w rodzinnej i ciepłej atmosferze.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza