Reklama [góra]


We wtorek wyniki matur


We wtorek 11 sierpnia  Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur przeprowadzonych w czerwcu i lipcu. 


Maturzyści swoje indywidualne wyniki będą mogli zobaczyć na specjalnej stronie internetowej.

Absolwenci, którzy zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości. Z kolei Ci, którzy nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.