Reklama [góra]


Mieszkańcy nie chcą masztu 5G. Ostateczna decyzja zapadnie w sądzie


W ostatnich miesiącach wiele emocji i kontrowersji wzbudzała sprawa pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w okolicach ulicy Jana Pawła II w Gryfinie. Właściciele tamtejszych nieruchomości protestowali przeciwko pozwoleniu na budowę wydanemu przez starostwo powiatowe. 


Mimo, iż decyzja wydana została zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy sąsiadujących działek, zarzucając brak konsultacji i w obawie przed negatywnym oddziaływaniem stacji, wnieśli odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego. Inwestycja została wstrzymana, bowiem wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję starosty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Za stanowiskiem wojewody nie zgodził się Inwestor – spółka P4 z siedzibą w Warszawie i – w związku z wniesionym przez niego sprzeciwem, rozstrzygnięciem spornych kwestii ostatecznie zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.