Reklama [góra]


Milionowa inwestycja na stadionie miejskim


Prawie 2 miliony złotych, tyle wyniesie dofinansowanie dla Gminy Myślibórz na „Modernizację boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu Stadionu Miejskiego w Myśliborzu” oraz „Modernizację bieżni okrężnej 400 m Stadionu Miejskiego w Myśliborzu”. 


Dwa wnioski o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020” ogłoszonego przez Ministra Sportu, zostały zaopiniowane pozytywnie. Tym samym konsekwentne działania Gminy Myślibórz, doprowadziły do otrzymania ze środków zewnętrznych ponad połowy kosztów realizacji zadania polegającego na przebudowie Stadionu Miejskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Myśliborzu.

Przypomnijmy tylko, że całkowita wartość tej największej w ostatnich latach sportowej inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł. 

W ramach zadania przebudowano płytę główną boiska oraz rozbudowano infrastrukturę sportową pod dyscypliny lekkoatletyczne z tartanową bieżnią okólną. Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi na początku listopada.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.