Reklama [góra]


Podjęto ostateczną decyzję w sprawie szkół w Gogolicach i Stołecznej [foto] [video]

Niecałe 12 minut trwała nadzwyczajna XXIII sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju. Radni zajmowali się trzema projektami uchwał, dwie z nich dotyczyły likwidacji szkół w Gogolicach i Stołecznej. 

Procedura likwidacji szkół rozpoczęła się w styczniu 2019 roku, wtedy radni podjęli uchwałę intencyjną. Negatywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, podtrzymana przez Ministra Edukacji Narodowej zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

- Sądy wskazały, iż gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednostki samorządu terytorialnego mają zagwarantowaną w konstytucji samodzielność ustrojową. Zaś kurator w ograniczonym zakresie sprawuje nadzór nad organami prowadzącymi szkoły. Granice tego nadzoru reguluje prawo oświatowe wskazują iż ten nadzór dotyczy wyłącznie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej - mówiła Aneta Dziedzic - Sąd w orzeczeniu stwierdził, ze negatywna opinia organu na temat likwidacji szkoły została oparta na argumentacji pozaprawnej, celowościowej czy na powoływaniu się na opinii lokalnej społeczności - osób zatrudnionych w szkol podlegającej likwidacji, na politykę oświatą państwa. Zdaniem sądu nie ma dostatecznego uzasadnienia prawnego, nie wskazana z jakimi przepisami prawnymi kolidują zamierzenia samorządu. 

W głosowaniu nad pierwszą uchwałą dotyczącą likwidacji szkoły w Gogolicach dziewięciu radnych było "za", przeciw był tylko Dariusz Szumiło. W głosowaniu dotyczącą likwidacji szkoły w Stołecznej- ośmiu radnych było za a dwóch przeciw (Robert Juchlke i Dariusz Szumiło). 

Podjęto również uchwałę dotyczącą przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Szkoły w Gogolicach i Stołecznej będą filiami placówki w Góralicach gdzie będą się uczyć klasy I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.