Niewybuch znaleziony podczas grzybobrania. Co wtedy zrobić?


Wielu mieszkańców spędza czas na wędrówkach po lesie w poszukiwaniu grzybów. Jednak w trakcie takiej aktywności można natknąć się na pozostałości działań wojennych w postaci niewypałów i niewybuchów.

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy w praktyce jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów/ amunicji/ podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy.

Znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

Uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania. 

Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny jednostki wojskowej ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych (wykrytych) przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych niezwłocznie zgłaszają niżej wymienione organy, na terenie których wykryto te przedmioty: jednostki Policji, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe.

Kontakt telefonów 
997 - Policja
112 - telefon alarmowy
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza