Reklama [góra]


Nowy wójt złożył ślubowanie. Paweł Wróbel już kieruje gminą Widuchowa [video]


Podczas wtorkowej (tj. 15 września) sesji Rady Gminy Widuchowa, nowo wybrany wójt Paweł Wróbel złożył ślubowanie i formalnie rozpoczął urzędowanie. 


- To co przed chwilą się wydarzyło, to jeden z najważniejszych dni w moim życiu, a jeżeli chodzi o pracę zawodową - to najważniejszy. Urząd, który obejmuje nie wynika z awansu czy konkursu, wynika on z woli mieszkańców. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. My tutaj wszyscy zgromadzeni, radni i sołtysi, zostaliśmy wybrani przez mieszkańców gminy Widuchowa aby działać na jej rzecz bez podziałów i układów. O to chciałbym dzisiaj poprosić, o nowe otwarcie, o porozumienie ponad podziałami, o współdziałanie dla dobra gminy. Mogę Wam zagwarantować pełne partnerstwo i poszanowanie Waszego zdania (...) jestem przekonany, że te trzy lata do końca kadencji będą charakteryzowały się ciężką i merytoryczną pracą - powiedział zaraz po złożeniu ślubowania Paweł Wróbel

Jedną z pierwszych uchwał, którą musieli podjąć radni gminy Widuchowa to ustalenie wynagrodzenie dla wójta. "Za" projektem głosowało 12 radnych, dwóch było nieobecnych. Wynagrodzenie dla wójta miesięcznie wyniesie ponad 9 tysięcy złotych. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.