Komunikat burmistrza w sprawie szkoły w Żabnicy i rozpoczęcia roku szkolnego


Informuję, że nowy rok szkolny 2020-2021 rozpoczął się zgodnie z planem we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Gryfino. Wyjątkiem jest Szkoła Podstawowa w Żabnicy, która od dnia 1 września 2020 r. do dnia 6 września 2020 r. będzie funkcjonować w zdalnym trybie nauczania.

Zajęcia w placówkach oświatowych gminy Gryfino zostały zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego tak, aby zapewnić wszystkim uczniom oraz pracownikom bezpieczeństwo. Prosimy o stosowanie ustalonych w placówkach procedur, oraz o zachowywanie obowiązujących zasad, czyli częstej dezynfekcji rąk, zakładania maseczek w miejscach publicznych zamkniętych oraz utrzymywanie dystansu społecznego. 

Wszystkie nasze jednostki oświatowe mają zapewnione środki ochrony. Placówki występowały i otrzymały środki ochronne z Ministerstwa Zdrowia. Gmina Gryfino przekazała i przekazuje na bieżąco ze swoich zasobów płyny do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni oraz rękawice nitrylowe jednorazowe. Do wszystkich szkół dostarczono 29 termometrów bezdotykowych oraz plakaty informujące o zapobieganiu zakażeniu koranowirusem. 

Gmina Gryfino zabezpieczyła wkład własny na realizację projektu, zakładającego między innymi zakupienie kolejnych środków ochronnych dla wszystkich naszych placówek. Wartość projektu szacowana jest na około 210 000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych). 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako organ prowadzący pozostaje w pełnej współpracy ze służbami państwowymi w zakresie monitoringu, profilaktyki i stosowania zasad postępowania w obecnej sytuacji. 

Z upoważnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza