Reklama [góra]


"Śniadanie na rozstaju torów" - o książce Andrzeja Krywalewicza i jej bohaterach w radiu"Śniadanie na rozstaju torów" - taki tytuł nosi druga książka naszego redakcyjnego kolegi i regionalisty Andrzeja Krywalewicza w której zebrał wspomnienia najstarszych osadników naszego regionu. Bohaterzy książki wzięli udział w reportażu przygotowanym przez znaną szczecińską dziennikarkę Annę Kolmer.

Audycję o takim samym tytule jak książka można było posłuchać w Radiu Szczecin. Audycji można posłuchać na stronie internetowej szczecińskiego radia [klinij].

Lata 1945-1948, to na ziemiach zachodnich czas masowych migracji ludności. Większa część z nich miała charakter przymusowy – przesunięcie granic skutkowało przesiedleniem Polaków z zajętych przez ZSRR wschodnich terenów II RP oraz wysiedleniem Niemców zamieszkujących przyznane Polsce tereny Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. Wszyscy musieli znaleźć nowe miejsce do życia i zacząć tworzyć nowe więzi społeczne. Nie zawsze chcieli opowiadać o swojej tułaczce i początkach życia w nowym miejscu. Dzisiaj ich dzieci, wnukowie starają się odtworzyć, a czasami spisać ich losy. Czy im się to udaje

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.