Reklama [góra]


Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków [foto]Trwają prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu. Inwestycja ma być zakończona w listopadzie a jej koszt to blisko 6 milionów złotych. 

Zakres prac obejmuje wybudowanie budynku technicznego oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę odcinka drogi dojazdowej do magazynu osadu, prace elektryczne, budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych, budowę zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, budowę komór osadu czynnego i osadników wtórnych, przebudowę istniejących obiektów technologicznych (przebudowa osadników i komór osadu czynnego istniejącego Biobloku 300MUt) i budowę instalacji technologicznych.

Termin realizacji inwestycji upływa w dniu 15 listopada. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.776.080,00 zł.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.351.910,36 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.