Dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT laureatką Nobla Zachodniopomorskiego w dziedzinie nauk technicznych


Pochodząca z Chojny dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT, otrzymała prestiżową nagrodę Nobla Zachodniopomorskiego w dziedzinie nauk technicznych za badania podstaw technologii oczyszczania wody i powietrza z wykorzystaniem fotokatalitycznego TiO2 modyfikowanego różnymi formami węgla, w tym grafenem. Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki postanowiła docenić wyróżniający się dorobek publikacyjny pani Eweliny Kusiak-Nejman za rok 2019. 

Na co dzień pani doktor jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W obecnej pracy naukowej laureatka rozwija przede wszystkim aplikacyjną stronę prowadzonych do tej pory badań, np. poprzez opracowanie innowacyjnych filtrów do fotokatalitycznych oczyszczaczy powietrza, czy nowego rozwiązania farb fotokatalitycznych o właściwościach oczyszczających powietrze m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych. 


Zachodniopomorskie Noble są wręczane od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w periodykach naukowych, umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej, oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. W skład Kapituły Nagrody wchodzą wybitni naukowcy pochodzący z naszego regionu: prof. Aleksander Wolszczan, prof. Jan Lubiński, prof. Antoni W. Morawski, prof. Waldemar Tarczyński, prof. Wojciech Kacalak i prof. Piotr Masojć. Ta prestiżowa nagroda, przyznawana w ośmiu kategoriach, ma na celu promocję najwybitniejszych osiągnięć naukowców z województwa zachodniopomorskiego. W tym roku każdy z laureatów osobiście odebrał pamiątkową statuetkę i dyplom z rąk prof. Jana Lubińskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza