Reklama [góra]


Dzień Edukacji Narodowej


14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które przeprowadziło reformę szkolnictwa w Polsce. Z tej okazji, tradycyjnie jak co roku, Starosta Gryfiński nagrodził nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, wyróżniających się zaangażowaniem i szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji miały symboliczny charakter. Starosta Wojciech Konarski wraz z wicestarostą Ewą Dudar odwiedzili szkoły i placówki i – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – przekazali na ręce dyrektorów życzenia dla wszystkich pracowników oraz wręczyli nagrody wyróżnionym pedagogom.

Nagrodzeni nagrodą Starosty Gryfińskiego zostali:
Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie,
Jolanta Majewska – dyrektor PPP w Gryfinie,
Maciej Puzik – dyrektor ZSP w Gryfinie,
Sławomir Głuszak – dyrektor I LO w Gryfinie,
Edward Piotrowski – dyrektor SOSW w Chojnie,
Agnieszka Bylewska – wicedyrektor, nauczyciel fizyki i chemii w ZSP w Chojnie,
Małgorzata Limanówka – wicedyrektor, pedagog szkolny w ZSP w Chojnie,
Justyna Chmielewska – wicedyrektor ZSS w Nowym Czarnowie,
Urszula Wojtowicz – nauczyciel języka niemieckiego w ZSP w Gryfinie,
Aleksandra Domańska – nauczyciel języka polskiego w ZSP w Gryfinie,
Anna Bednarczyk – nauczyciel języka polskiego w I LO w Gryfinie,
Bernarda Pasek-Macyszyn – pedagog w SOSW w Chojnie,
Anna Kwaśniak – pedagog w PPP w Gryfinie, filia w Chojnie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.