Ponad 700 łóżek dla pacjentów z COVID-19 na Pomorzu Zachodnim


Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zdecydował dziś o podwojeniu łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem COVID-19. Powołany został również zespół pod przewodnictwem konsultanta ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego, który ma za zadanie koordynowanie działań związanych obsadą kadry medycznej w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. 

Decyzje wojewody zakładają podwojenie liczby łóżek w szpitalach I i II poziomu. W każdym szpitalu I poziomu (czyli takim, do którego mogą trafiać pacjenci z podejrzeniem COVID-19), poleceniem wojewody liczba łóżek zwiększy się od jutra z dwóch do czterech, poza SPSK1, w którym będzie 10 miejsc). 

Szpitale poziomu pierwszego:
 • Samodzielny Publiczny Specjal. Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”,
 • SPSK 1 w Szczecinie 
 • SPSK 2 w Szczecinie 
 • Szpital w Gryficach 
 • MSWiA w Koszalinie 
 • Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
 • Szpital w Choszcznie 
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne Szczecin 
 • Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie 
 • Szpital Powiatowy w Sławnie 
 • Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
 • Szpital MSWiA Szczecin 
 • Szpital w Stargardzie 
 • Regionalny Szpital w Kołobrzegu 
 • Szpital Wojskowy 109 w Szczecinie 
Dodatkowo wojewoda wydał także rekomendacje dotyczące podwojenia liczby łóżek covidowych z 2 do 4 w każdym szpitalu innym, niż Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. 

Szpitale, które mają podwojoną liczbę łóżek do 4 dla pacjentów covidowych:
 • Szpital w Dębnie
 • Szpital w Barlinku 
 • Szpital w Drawsku Pomorskim 
 • Szpital w Połczynie Zdroju 
 • Szpital w Kamieniu Pomorskim 
 • Szpital w Goleniowie 
 • Szpital w Szczecinku 
 • Szpital w Białogardzie 
 • Szpital w Gryfinie 
 • Szpital w Świnoujściu 
Zgodnie z decyzją wojewody Szpital Wojskowy w Wałczu zostanie szpitalem II poziomu - liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem wzrośnie tam do 20. 

Polecenie podwojenia liczby łóżek wojewoda wydał również dwóm szpitalom II poziomu, czyli Szpitalowi Wojewódzkiemu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (zwiększenie ze 141 do 282 łóżek) oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie (z 14 do 28). 

Oprócz tego dwa szpitale wojewódzkie: przy ul Arkońskiej i w Zdrojach w Szczecinie realizują również specjalistyczne świadczenia medyczne dla pacjentów koronawirusowych w dodatkowych zakresach zgodnie z decyzjami wojewody. Wojewoda podjął dziś decyzję o zwiększeniu także tej liczby łóżek z następujących zakresów: 

 • w szpitalu przy ul Arkońskiej – do 227 łóżek dla pacjentów z COVID-19, wymagających specjalistycznego leczenia w zakresach: neurologicznym, kardiologicznym, chirurgii ogólnej, chirurgia naczyniowa i neurochirurgia oraz w stacji dializ – NFZ finansuje te świadczenia wg liczby łóżek w rejestrze RPWDL (rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą)

 • W szpitalu w Zdrojach – do 50 łóżek dla pacjentek z COVID-19 na oddziale położniczym i ginekologicznym - NFZ finansuje te świadczenia wg liczby łóżek w rejestrze RPWDL 
Łącznie ilość łóżek z zakresu – 277. Do tej puli zostają przypisani pacjenci z potwierdzonym koronawirusem, wymagający jednocześnie wysokospecjalistycznego leczenia z powodu innych schorzeń. 

Łączna ilość łóżek na terenie województwa zachodniopomorskiego dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i potwierdzonym COVID-19 po decyzjach wojewody to 106 łóżek w szpitalach I poziomu oraz 607 łóżek w szpitalach II poziomu oraz w zakresie specjalistycznym. W sumie - 713 łóżek. 

- Podwojenie liczby łóżek covid-owych to odpowiedź na zaobserwowaną od początków października zwiększoną liczbę zachorowań na koronawirusa w województwie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – zwiększona liczba miejsc - łóżek w szpitalach II poziomu będzie wymagać z czasem również odpowiedniej ilości kadry medycznej, dlatego w najbliższych dniach Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, jeśli zajdzie taka potrzeba epidemiczna, będzie podejmował decyzję o kierowaniu dodatkowego personelu medycznego do miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. 

W skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda powołał nowe osoby, które pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego, będą wypracowywać nowe plany reorganizacji kadr medycznych w związku ze zwiększaniem się liczby osób chorych na koronawirusa. Powołane osoby to: 
 • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska,
 • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie lek. Katarzyna Krystosik-Łasecka, 
 • Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dr n. zdr. Gabriela Hofman, 
 • Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bożena Wojcikiewicz, 
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz, 
 • Konsultant Wojewódzki (w trakcie procedury powołania, z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji) w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego dr n. zdr. Maria Smalec,
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii mgr Bożenna Leśniak, 
 • Przewodnicząca ZOZ OZZPiP Bogusława Reszko-Szydłowska. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza