Koronawiurs w gryfińskim sanepidzie


Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie. W związku z powyższym osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną.

Gryfiński odział sanepidu przez najbliższe dni nie będzie czynny. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Choszcznie realizację dodatkowych zadań w zakresie załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza