Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. została podjęta
uchwała nr XXVI/214/2022 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w obrębie 1 miasta Moryń

Burmistrz Morynia
Józef Piątek
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza