Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne po raz dziewiąty

Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Zakończenie Sezonu Sportowego 2020” – to tytuł kolejnego, realizowanego w dniach 3 i 4 października przez Klub Motorowy Chojna projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 


Było to już kolejne, dziewiąte działanie realizowane przez Klub Motorowy Chojna w ramach Funduszu Małych Projektów wraz z niemieckim partnerem Motorsportclub Schwedt e.V. 

W sobotę odbyło się robocze spotkanie zarządów obu klubów oraz zaproszonych gości. Spotkanie otworzyli prezesi obydwu klubów Marek Kugler i Eddy Schulz, podczas spotkania omówiono wspólne przedsięwzięcia realizowane w mijającym roku, kolejna część poświęcona była przygotowaniu toru motocrossowego i zaplecza do odbycia treningów w następnym dniu. 

W niedzielę od godz. 9.00 na torze motocrossowym trwała rejestracja zawodników i uczestników spotkania, po omówieniu spraw organizacyjnych, w tym zasad bezpieczeństwa w trakcie treningów i końcowych ustaleniach – odbyły się zajęcia treningowe. W czasie pomiędzy treningami w poszczególnych kategoriach zawodnicy korzystali z całodziennego cateringu oraz mieli okazję do porozmawiania, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i bliższego poznania się. Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym przy ognisku. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza