Reklama [góra]


Stan wyjątkowy w kraju? Morawiecki odpowiada [video]

Od soboty 10 października cały kraju stanie strefą żółtą co oznacza nowe obostrzenia i obowiązek zasłaniania ust i nosa nawet na świeżym powietrzu. Podczas konferencji prasowej padł temat wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego. 

- Przyglądamy się przepisom, które już obowiązują. Na ten moment mamy możliwość zastosowania nowych obostrzeń w oparciu o te przepisy które są, na ten moment mamy możliwość zastosowania dodatkowych obostrzeń i rygorów w oparciu o te przepisy, krtóre są wdrożone. Ale jeśli sytuacja będzie ulegała dalszej eskalacji, nie wykluczamy takich możliwości - odpowiedział dziennikarzowi Premier Matuesz Morawiecki pytany o możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

Stan  może zostać wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, które nie może zostać usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych.


W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do:
 • swobody ruchu osobowego i towarowego na drogach publicznych, kolejach, drogach wodnych i drogach lotniczych;
 • organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
 • organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
 • strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
 • strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników;
 • akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;

Wprowadzenie stanu wyjątkowego powoduje częściowe lub całkowite czasowe zawieszenie następujących praw obywatelskich:
 • wolności osobistej
 • nietykalności mieszkania
 • wolności prasy
 • tajemnicy korespondencji
 • prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.