Apteki w Chojnie w dobie koronawirusa


Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to niezwykle trudny okresrównież dla aptek. W ostatnich miesiącach farmaceuci zostali wystawieni na ciężką próbę, często w okrojonym składzie, nierzadko bez wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia w środki ochrony osobistej. 

Wraz z ciągłymi zmianami wytycznych oraz zmieniających się obostrzeń, apteki muszą nadążać za wprowadzanymi restrykcjami. Zalecenia, rekomendacje i kontrole prowadzone są obecnie niemal przez wszystkie instytucje: sanepid, Okręgową Izbę Lekarską, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie Pacjentom najwyższych standardów bezpieczeństwa, jednak to na aptekach finalnie spoczywa ciężar zapewnienia środków i warunków ochrony przed zakażeniem. 


Jak w praktyce wygląda dzisiaj praca farmaceuty? Jak w dobie koronawirusa wygląda funkcjonowanie aptek zlokalizowanych w naszym mieście? 

Już na etapie pierwszej fali zakażeń koronawirusem, apteki podjęły specjalne środki ostrożności oraz wprowadziły rygorystyczne procedury postępowania. 

W ramach indywidualnych starań, apteki zamontowały ekrany ochronne a pomieszczenia zostały gruntownie przygotowane do pracy w rygorach reżimu sanitarnego. Personel aptek w sposób szczególny dba o stałą dezynfekcje pomieszczeń zaplecza oraz części ogólnodostępnych, które w największym stopniu narażone są dotyk (klamki, lady, terminale kart płatniczych, itp.). Szczególna uwaga przykładana jest również do bezkontaktowej formy procesu przyjmowania leków, kwarantanny dostaw oraz ograniczenia do minimum kontaktu farmaceutów na etapie wymiany zespołów. Zaplecza aptek są również niedostępne dla osób trzecich a wszystkie pomieszczenia są sukcesywnie odkażane. 

Z racji wykonywanego zawodu, farmaceuci w sposób ciągły narażeni są na zakażenie, jednak wszyscy traktują swoją pracę jako misję. Pomimo dużego ryzyka w sposób nieprzerwany wykonują swoja pracę, stosując środki ochrony osobistej. Stała kontrola stanu zdrowia farmaceutów gwarantuje niezwłoczną izolację osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie zachorowania. Mając świadomość, że część z wprowadzonych obostrzeń, np. ograniczenie ilości Pacjentów przebywających jednocześnie w aptece, lub wyznaczone strefy buforowe mogą być pewną niedogodnością, miejmy na uwadze, że każde z tych działań ma celu ograniczenia ryzyka zakażeń do minimum. 

Wszystkie ze stosowanych środków zapobiegawczych stanowią obecnie dla aptek bardzo wysokie koszty finansowe i organizacyjne, jednak bezpieczeństwo Pacjentów oraz personelu są zawsze priorytetem. Obserwując środowisko farmaceutów możemy być pewni, że najważniejszym celem jest utrzymanie nieprzerwanej dostępności usług oraz gwarancja bezpieczeństwa Klientów aptek. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza