Ochotnicza Straż Pożarna z Morynia została doposażona w nowy sprzęt [foto]


Blisko 40.000 zł udało się pozyskać Ochotniczej Straży Pożarnej z Morynia na doposażenie jednostki. 

Dzięki wsparciu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -Program "Mały Strażak", KSRG, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz Gminie Moryń zakupiono nowy sprzęt, który jest niezbędny podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Dodatkowo w ramach Programu Społecznik Urzedu Marszałkowskiego jednostka otrzymała dotacje w kwocie 4000 zł na zakup sprzętu przeznaczonego do dekontaminacji przestrzeni publicznej na terenie Gminy Moryń.

OSP z Morynia jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek w okolicy. Corocznie jest dysponowana do ponad 100 zdarzeń. 

Cały czas aktywnie się rozwija. Pozyskuje liczne dotacje, dzięki czemu wysłużony sprzęt i umundurowanie zastępuje nowoczesnym, spełniającym najwyższe standardy. Druhowie z Morynia chętnie podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach. Dzięki temu szybko i profesjonalnie udzielają pomocy wszędzie tam, gdzie są dysponowani.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza