Reklama [góra]


Odkrywaj region. Spacer po Wrzosowiskach Cedyńskich [foto]

To piękne miejsce jest oddalone od Chojny o zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem. Przy drodze pomiędzy Cedynią a Osinowem Dolnym znajduje się mały parking z którego możemy dostać się na ścieżkę wiodącą przez Cedyńskie Wrzosowiska. 

Rezerwat przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” ma powierzchnię 72,02 hektarów. Rezerwat został utworzony w kwietniu 1985 roku.


Rezerwat imię inż. Wiesława Czyżewskiego, który w latach 1955 - 1985 był tu nadleśniczym. Przy wejściu znajduje się głaz poświęcony jego pamięci. 


Celem ochrony jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, a w szczególności utrzymanie bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych – wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych, zachowanie rodzimych populacji gatunków roślin, grzybów, zwierząt i innych organizmów żywych występujących naturalnie w obrębie wrzosowisk oraz muraw kserotermicznych i napiaskowych, a także ochrona relacji ekologicznych między tymi populacjami oraz siedliskami występującymi w rezerwacie.


Od 2016 roku rezerwat jest udostępniony do zwiedzania. Wytyczona została około kilometrowa ścieżka prowadząca na szczyt 60-metrowego wzgórza.Ze ścieżki nie wolno schodzić. Na szczycie wzgórza znajduje się punkt widokowy i drewniana wiata.Występują tu takie rośliny, porosty i grzyby chronione jak: pajęcznica liliowata, turzyca niska, ożota zwyczajna, sasanka łąkowa, wężymord stepowy, ostnica włosowata, widłoząb kędzierzawy, chrobotek alpejski, płucnica islandzka, pawężnica drobna, buławka spłaszczona, berłóweczka zimowa.


Zwiedzając rezerwaty, pomniki przyrody, parki i lasy pamiętajmy aby nie zaśmiecać tych miejsc oraz stosować się do regulaminów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.