Powstaną miejsca pracy w powiecie


Przedsiębiorcy chcą zatrudniać w powiecie gryfińskim. Trwają prace komisji oceny złożonych wniosków na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wpłynęły dokumenty od firm, które łącznie chcą zatrudnić 15 osób. W ramach ostatnio ogłoszonego naboru PUP w Gryfinie skierowanego do osób młodych do 30 roku życia łączną kwotą w wysokości 330 000,00 zł z przeznaczeniem na refundacje kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski zachęca do śledzenia ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na temat dofinansowań dla przedsiębiorców, pracowników i osób bezrobotnych.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza