Reklama [góra]


Budżet na 2020 rok w Chojnie ma nie być deficytowy

Budżet gminy Chojna na 2020 roku nie będzie deficytowy - taki przynajmniej jest plan. Jeszcze przed końcem roku radni spotkają się aby debatować i podjąć decyzję w sprawie przyjęcia budżetu. 

Radni spotkają się dzień przed sylwestrem, w środę 30 grudnia. Plan obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie tworzy 13. punktów. Wśród nich ten dotyczący budżetu na przyszły rok. 

Według projektu planowane są dochody w kwocie 67 611 916,76 złotych. W tym 3 977 670,00 złotych to dochody majątkowe, np. ze sprzedaży gminnych nieruchomości. Wydatki planowane są w kwocie 66 813 803,76 złotych. Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć nieco ponad 4 miliony złotych. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 798 113,00 złotych będzie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych. 

Wśród planowanych inwestycji w budżecie znajduje się między innymi, przebudowa ulicy Gdańskiej, Poznańskiej, Owocowej i Słowackiego w Chojnie, przebudowa targowiska miejskiego, budowa świetlicy wiejskiej w Czartoryi, budowa kanalizacji do Jelenina czy oczyszczalni w Grzybnie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.