Czy czeka nas najcieplejsza zima w XXI wieku? Raport IMGW

Od kilku dziesięcioleci w następstwie postępujących zmian klimatycznych, obserwujemy trend coraz cieplejszych miesięcy zimowych.

Ubiegła zima zapisała się w historii jako najcieplejsza od połowy XIX wieku i najcieplejsza w XXI wieku. Czy tegoroczna będzie jeszcze cieplejsza?

Jak wskazują opracowane przez Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB eksperymentalne prognozy długoterminowe temperatury dla Polski, meteorologiczna zima 2020/2021 charakteryzować się powinna średnią temperaturą powietrza wyższą od górnej granicy normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010. Oznacza to, że tegoroczna zima będzie najprawdopodobniej cieplejsza od co najmniej 20 z 30 zaobserwowanych zim w latach 1981-2010. 

Ponieważ jednak w ostatniej dekadzie zanotowano w Polsce najcieplejsze okresy w historii pomiarów, sprawdzono jak prognozowana średnia temperatura dla nachodzącej zimy kształtować się może na tle minionych zim z lat 2000-2020?

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza