Reklama [góra]


Fundacja "Droga Lotha" z Trzcińska-Zdroju nagrodzona w konkursie Zachodniopomorski Lider NGO 2020

Podczas otwarcia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych poznaliśmy wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Zachodniopomorski Lider NGO 2020”, który ma za zadanie wyróżnić ciekawe i cenne inicjatywy oraz promować działalność III sektora.

W trzeciej edycji tego konkursu wpłynęło 60 zgłoszeń (o kilkanaście więcej niż w zeszłym roku), w tym: do etapu oceny merytorycznej (przez komisję konkursową) przeszło zostało zakwalifikowanych 55 zgłoszeń. Przyznano nagrody dla 3 Laureatów oraz łącznie 10 wyróżnień. 

W kategorii I - Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 uznano ,,Trzcińskie Spotkania z Historią 2019” organizowane przez Fundacja Droga Lotha. Wydarzenie historyczne, podczas którego miłośnicy historii – odtwórcy, rekonstruktorzy, rzemieślnicy zaprezentowali dawne rzemiosła. Odbyły się pokazy walk, pokazy artyleryjskie i zaprezentowano działanie machin oblężniczych. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 rekonstruktorów i odtwórców, dziesiątki wolontariuszy, blisko 800 osób z regionu i kraju odwiedziło imprezę. 

Wydarzenie przyczyniło się do rozwoju turystyki w regionie w kontekście zwrócenia uwagi na specyficzną tematykę podczas spędzania czasu wolnego. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.