Kolejne platformy dla rybołowów na terenie nadleśnictwa


Podpisano porozumienie między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Lasami Państwowymi, dzięki któremu kolejne platformy pod gniazda lęgowe dla rybołowów zostaną zainstalowane na słupach linii najwyższych napięć na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

PSE wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych od 2018 r. realizują projekt ochrony rybołowa - jednego z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. W ramach współpracy zainstalowano pięć specjalnych platform na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Kolejne trzy będą umieszczone w 2021 r. na terenie nadleśnictw Gryfino i Kliniska. Zostaną do tego wykorzystane słupy energetyczne. Warto podkreślić, że mimo wysokiego napięcia słupy te są całkowicie bezpieczne dla gniazdujących tam ptaków.

- W porozumieniu z leśnikami stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie naszej infrastruktury elektroenergetycznej, ponieważ na słupach napięcia ptaki chętnie budują swoje gniazda. Tutaj mam na myśli rybołowa, którego jest niewiele w naszym kraju, a bardzo nam zależy, aby ta populacja nie tylko się utrzymała, ale się zwiększała – powiedziała Beata Jarosz-Dziekanowska, rzecznik prasowy PSE.

Jak wynika z danych Komitetu Ochrony Orłów, na terenach Polski obecnie żyje zaledwie 26 par lęgowych rybołowa – głównie w pasie przygranicznym z Niemcami. Montowanie nowych platform ma zachęcić ptaki do założenia gniazda i wyprowadzenia lęgu.

- Na terenie Niemiec zaobserwowano, że rozród i sukces lęgowy odbywa się w oparciu o gniazda, które znajdują się na słupach energetycznych. Tam 70 procent populacji rybołowa gniazduje właśnie na nich. Dlatego kontynuujemy współpracę z PSE. Mamy nadzieję, że nasze działania na rzecz rybołowa zakończą się sukcesem, tak jak miało to miejsce w przypadku bielika, u którego zaobserwowaliśmy wzrost populacji z 200 do 1400 par – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

- Współpraca z Lasami Państwowymi jest wyrazem zaangażowania naszej firmy w projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju. Dbałość o środowisko naturalne, w otoczeniu którego znajduje się infrastruktura przesyłowa najwyższych napięć, jest jednym z priorytetów PSE i ważnym elementem naszej strategii rozwoju. Jako firma pełniąca szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jesteśmy dumni z faktu, że możemy – wspólnie z Lasami Państwowymi – kontynuować nowatorski program na rzecz ochrony tak rzadkiego gatunku, jakim jest rybołów – zaznaczyła Beata Jarosz-Dziekanowska.

Platformy lęgowe powstają w ramach projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowanego przez Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów, który w ciągu 2 lat zamontował ok. 240 sztucznych gniazd na terenach leśnych. Łączny budżet projektu to ok. 1,4 mln euro, z czego 60 proc. pochodzi ze środków unijnego programu LIFE.

Z programu finansowane są również prace naukowe prowadzone przez ornitologów, którzy do badania ptaków wykorzystują najnowocześniejsze technologie: nadajniki satelitarne, fotopułapki i testy genetyczne.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza