Narodowy Program Szczepień. Znamy szczegóły projektu

Rząd przedstawił  projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W dokumencie możemy przeczytać kto będzie mógł się zaszczepić w pierwszej kolejności.

Zgodnie z założeniami projektu szczepienia przeciw COVID-19 dla pacjentów będą bezpłatne i dobrowolne. Proces będzie przebiegał etapowo do różnych grup społecznych. Będą podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat.
Kto najpierw otrzyma szczepionkę?

Etap 0 - pracownicy sektora ochrony zdrowia (personel medyczny, pracownicy DPS i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych),

Osoby pracujące w ochronie zdrowia to grupa społeczna, która może być zaszczepiona w swoim miejscu pracy, zaszczepić się we własnym zakresie przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do wykonywania szczepień.

Etap 1 - pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu  osoby starsze powyżej 60 roku życia od najstarszych  służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialne

Szczepionki będą zapewnione pracownikom ochrony zdrowia, podmiotom wspierającym działanie państwa w walce z epidemią, osobom narażonym na najcięższy przebieg kliniczny oraz na intensywne interakcje społeczne. Wśród osób powyżej 60. roku życia obserwuje się znaczny wzrost odsetka zgonów, co stanowi przesłankę do tego, by chronić tę grupę społeczną w sposób szczególny. 
W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym nauczyciele akademiccy uczelni medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni.
 
Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także studenci kierunków medycznych. Seniorzy powyżej 60 roku życia, stanowiący znaczną część społeczeństwa, będą szczepieni w pierwszej kolejności począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo oraz dla osób z chorobami współistniejącymi. 

Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Żołnierze Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe. Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie

Etap II  - kluczowe grupy zawodowe: pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów infrastruktury krytycznej, transportu publicznego, urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii (np. pracowników stacji epidemiologiczno-sanitarnych), osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

W etapie drugim zaszczepieni zostaną członkowie grup zawodowych i społecznych, których specyfika zawodu to praca i kontakt z ludźmi (duże skupiska), m.in.: pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów strategicznych, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii oraz osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. 

Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. 

Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekła choroba nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzyca, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astma oskrzelowa, talasemia, mukowiscydoza, anemia sierpowata.

Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie.

Etap III - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. 

W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W ostatnim etapie szczepione będą osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych podstawowych schorzeń i nie należą do żadnej z powyższych grup.

Przebieg szczepień w strategii przewiduje podział na dwie grupy szczepień:

Grupa szczepienia indywidualnego 

Do tej kategorii zaliczamy osoby (pacjentów) zgłaszających się do punktów szczepień o udzielenie świadczenia – podanie szczepionki. 

Proces ten obejmuje:
 •  identyfikację i rejestrację pacjenta (na podanie I i II dawki), 
 •  kwalifikację do szczepienia w tym wypełnienie lub odebranie ankiety, 
 •  przygotowanie i wykonanie szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta, 
 •  wytworzenie dokumentacji medycznej, 
 •  obserwację i monitoring stanu pacjenta po realizacji szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta szczepionki.
Grupa szczepienia zbiorowego

Do tej kategorii zaliczamy szczepienia m.in. pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych. P

Proces szczepienia w tej kategorii składa się z: 
 • zaproszenia przez NFZ do programu szczepień zainteresowanych podmiotów leczniczych spełniających kryteria kwalifikacji, 
 • złożenia zapotrzebowania na szczepionki, wystawienie masowych e-skierowań, 
 • wypełnienia lub odebranie ankiet, 
 • wykonania szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta, 
 • wytworzenia dokumentacji medycznej, obserwacji i monitoringu stanu pacjenta po realizacji szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta szczepionki

Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta 

 • Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. 
 • Będą one generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). 
 • Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania). 
 • Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. 
 • W  celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej Infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Cały projekt dostępny tutaj Narodowy Program Szczepień Przeciw COVID-19
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza