Sprzątanie i wywieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy na terenach leśnych


Początek grudnia to odpowiedni czas, aby podjąć prace związane z porządkowaniem budek lęgowych dla ptaków. Co roku, późną jesienią leśnicy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie sprawdzają zasiedlenie budek oraz ich stan ilościowy i jakościowy. W ramach prowadzonych kontroli sprzątają skrzynki i wykonują ewentualne drobne naprawy.

- Podczas czyszczenia bardzo ważne jest usunięcie starych gniazd, które są siedliskiem wielu pasożytów i chorób dla przyszłych lokatorów. Pomaga to też w uniknięciu efektu spłycania budki, przez co pisklęta mogłyby stać się łatwą zdobyczą dla drapieżników, np. kun – mówi Maciej Hałuszczak z Nadleśnictwa Skwierzyna.

W tym samym czasie rozpoczyna się także wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy. Wysłużone i zniszczone skrzynki zastępuje się nowymi, zakłada się je również w nowych lokalizacjach, gdzie służba leśna zaobserwowała takie zapotrzebowanie.

Aktualny stan skrzynek lęgowych w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wynosi około 52,9 tysięcy sztuk, a schronów dla nietoperzy około 1,7 tysięcy.

Wywieszanie budek lęgowych to jedno z wielu działań biologicznej ochrony lasu prowadzonych przez zachodniopomorskich i lubuskich leśników . Ptaki należą do pożytecznej fauny leśnej i przyczyniają się m.in. do rozrzedzania populacji szkodliwych owadów. Ta grupa zwierząt otaczana jest szczególną opieką, gdyż przyczynia się do naturalnego podnoszenia odporności biologicznej drzewostanów.


fot. Marcin Kaczmarek (Nadleśnictwo Barlinek)
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza