Nowa woda w powiecie gryfińskim dla wędkarzy PZW Okręg Szczecin


W ostatnich dniach Polski Związek Wędkarski Okręg w Szczecinie pozyskał w formie dzierżawy jezioro w miejscowości Radostów znajdujące się w gminie Cedynia. Jezioro o powierzchni 20,9999 ha, będzie dopisane do wykazu jezior PZW w okręgu szczecińskim pod nazwą "Radostów Cedyński".

Tym samym osoby wędkujące na w/w jeziorze zobowiązane są posiadać stosowne zezwolenia PZW na rok 2021.

Ponadto na 2021 rok Okręg PZW w Szczecinie zawarł umowy, na mocy których wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie – po wykupieniu odpowiednich składek okręgowych mogą wędkować, bez dodatkowych opłat na następujących wodach w powiecie gryfińskim:  j. Mętno, j. Ostrów (Stoki), j. Czachów, j. Jelenin, j. Białęgi, j. Narost, j. Witnickie Małe, j. Witnickie Duże, j. Mierno.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza