Nowoczesny quad trafił do jednostki OSP


Ochotnicza Straż Pożarna z Trzcińska-Zdroju pozyskała właśnie nowoczesnego quada Polaris z napędem na cztery koła, który zwiększy mobilność  jednostki. 

Zakup nowoczesnego pojazdu spowoduje podniesienie możliwości ratowniczych i wartości bojowej jednostki oraz pozwoli na szybsze dotarcie do zdarzeń w miejscach niedostępnych dla pojazdów bojowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki. 

Znacznie usprawni to ewakuację poszkodowanych w wypadkach w okolicach mocno zalesionych i skróci czas przekazania poszkodowanych do jednostek ratownictwa medycznego. Sprzęt sprawdzi się także akcjach ratowniczych na ścieżkach rowerowych oraz przy poszukiwaniach zaginionych w terenie. Zakup quada był możliwy dzięki otrzymanemu przez Gminę dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. 

Całkowity koszt pojazdu to kwota 49.800 z czego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to aż 48.500 zł. Gmina dopłaciła do zakupu pojazdu tylko 1300 zł. 

W przekazania nowego nabytku strażakom oprócz władz miasta uczestniczyli Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szlążek oraz Radny Rady Miasta w Szczecinie Dariusz Matecki, którzy byli zaangażowani w pomoc przy pisaniu wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza