Podsumowanie współpracy z ochotniczymi grupami ratowniczymi w regionie [video]Rok 2020 niewątpliwie zapisze się w historii jako "rok pandemii COVID-19", jednak mimo tego zespoły wolontariuszy-ratowników - przede wszystkim Ochotnicze Straze Pożarne - wykonały w kończącym się roku ogrom pracy.

Oczywiście - przy wsparciu Samorządu województwa Zachodniopomorskiego. OSP z siedzibą w Wołczkowie zorganizowała konferencję „Działania poszukiwawczo – ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań osób zaginionych – wdrażanie innowacji”, oraz szkolenie „Wdrażanie technik poszukiwawczych z wykorzystaniem tyraliery i urządzenia GPS”.

Portowa OSP "Tryton" z siedzibą w Kołobrzegu zrealizowała zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON””
OSP "Szczecin" w Szczecinie zrealizowała zadanie „WIOSNA 2020 – program poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez rozwój potencjału ratowniczego OSP „Szczecin””

OSP "Raffer" w Gryfinie zrealizowała zadanie „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków OSP przez szkolenie sternika motorowodnego”
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Ratownictwa Pomorza Zachodniego, z siedzibą w Koszalinie zrealizowało zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności oraz technik ratowniczych jednostek w regionie”. 

OSP "Gryf" z siedzibą w Szczecinie zrealizowała zadanie „Zapłon 2020 – poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez wsparcie szkolenia ratowników OSP Gryf w Szczecinie"

Łącznie zrealizowanych zostało 7 zadań o całkowitej wartości blisko 120 000 zł, z czego prawie połowa pochodziła z wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Niezależnie od projektów szkoleniowych ,zachodniopomorskie OSP otrzymały pomoc w wysokości 2 000 000 zł w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antykryzysowego, z przeznaczeniem na sprzęt i środki do użycia w działaniach związanych z pandemią Covid-19. Z tego samego źródła 1 500 000 zł trafiło do jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozwoliło to na skuteczne działanie jednostek ochotniczych w walce z wirusem.

Na końcowym etapie znajduje się także zadnie „Rozwój potencjału zachodniopomorskiego harcerstwa”, w ramach którego Okręg Północno-Zachodni Związku Harcerstwa Polskiego zakupił drugą już w województwie, mobilną bazę logistyczna do użycia w sytuacjach kryzysowych. Wartość tego projektu wyniosła nieco ponad 110 000zł, w większości ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza