Za ponad 1 milion złotych powstał w Chojnie ciąg pieszo - rowerowy [foto]


W Chojnie przy ul. Odrzańskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124 powstaje ponad półkilometrowy ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni bitumicznej. 

Inwestycja realizowana jest z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyasygnował na nią 1.170.072,55 złotych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem 20 tys. zł dołożyła Gmina Chojna . 

Przy ponad 750-metrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, w ciągu ulicy Odrzańskiej powstał ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5 metra. Zakres wykonanych robót objął budowę kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych , studni rewizyjnych, trzech przejść sugerowanych wraz z doświetleniem – przy dojściu do sklepu DINO, przychodni lekarskiej i cmentarzu oraz doświetlenie trzech już istniejących przejść dla pieszych (przy ul. Narciarskiej, przy zatoce autobusowej na ul. Odrzańskiej i ul. Żwirki i Wigury) oraz doświetlenie skrzyżowania DW 124 z ulicą Żwirki i Wigury. 

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z umową. Słupy , oprawy oświetleniowe , kable przekazała do realizacji zgodnie z zawartym porozumieniem, firma ENEOS ze Szczecina. Do 6 stycznia zostaną jeszcze zamontowane lampy oświetleniowe, które nie były dostępne w sprzedaży pod koniec roku. 

Wykonawcą robót jest firma DANKOM z Lisiego Pola. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie nieco ponad 1,19 mln złotych. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza