Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach z mieszkańcami miasta Chojna, sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja


Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach z mieszkańcami miasta Chojna, sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja w terminie od 15.02.2021 do 12.03.2021r. włącznie, w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej lub elektronicznej.

Tematem konsultacji jest zmiana granic administracyjnych miasta Chojna polegająca na włączeniu do Chojny części obszaru sołectwa Mętno, w skład którego wchodzi część obrębu geodezyjnego Wilkoszyce oraz zmiana granic administracyjnych miasta Chojna polegająca na włączeniu do Chojny części obszaru sołectwa Czartoryja w skład którego wchodzi część obrębu geodezyjnego Barnkowo.

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja dostępne jest na stronie internetowej www.bip.chojna.pl w zakładce konsultacje z mieszkańcami oraz na stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza