Czekają nas zmiany w Kodeksie karnym . Na wiele lat do więzienia za "zbrodnię środowiskową"

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada wprowadzenie zmian w kodeksie karnym dotyczące porzucenia niebezpiecznych odpadów. 

Kara nawet 25 lat więzienia  za "zbrodnię środowiskową" czyli na przykład  po porzuceniu odpadów niebezpiecznych, będzie śmierć człowieka. Trwają prace w departamencie do zwalczenia  Przestępczości Środowiskowej które mają na celu zaostrzenie przepisów. 

Nie ma zgody na bezkarność za śmiecenie czy niszczenie środowiska w większej skali .Informuję GIOŚ. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba apeluje o rozpoczęcie ogólnokrajowej debaty o przestępstwie środowiskowym. 

Na ten monet grozi za takie rodzaju przestępstwo do 12 lat pozbawienia wolności. Projekt ustawy w tej sprawie ma być gotowy w tym roku.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza