Obwodnica Gryfina będzie kosztować blisko 75 milionów złotychMamy dobre informację dla kierowców, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła wyniki przetargu na budowę obwodnicy Gryfina. 

Najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy przedstawiło konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras, które zaoferowało kwotę 74,77 milionów złotych. Pozostali oferenci mają teraz 10 dni na ewentualne odwołania. Dokumentacja postępowania będzie jeszcze podlegała kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W styczniu GDDKiA złożyła również wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 31 o długości około 9,5 kilometra. 

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic  

GDDKiA Przetarg   został ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku. Było to możliwe dzięki ujęciu inwestycji w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, który obejmuje dziewięć zadań w województwie zachodniopomorskim. W przetargu na realizację jest jeszcze obwodnica Szczecinka w ciągu DK20, gdzie sprawdzane są oferty złożone przez wykonawców. Dla pozostałych siedmiu inwestycji w ubiegłym roku zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji. 

Projekt i budowa 

Wykonawca obwodnicy Gryfina będzie miał 17 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane powinny zostać wykonane w ciągu 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach GDDKiA 2021-2025. 

Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31 

Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond - na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Źródło/fot. GDDKiA Szczecin
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza