"Podwójne przejście" dla pieszych wprowadza w błąd kierowców i pieszych [foto]

Przebudowanie skrzyżowania ulicy Szkolnej, Bałtyckiej, Młyńskiej i Chrobrego i zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, wymusiła przesunięcie przejść dla pieszych. Stare oznakowanie poziome niezbyt dobrze zostało usunięte i wprowadza w błąd - informują nasi czytelnicy. 

W miejscu krzyżowania się dwóch dróg krajowych - nr 26 i 31, powstało rondo. Wcześniej dochodziło tu do wielu kolizji, ponieważ kierowcy jadący ulicą Młyńską często wymuszali pierwszeństwo przez sygnalizator ustawiony blisko skrzyżowania, który odnosił się tylko do przejścia dla pieszych a nie samego skrzyżowania. 

Obecnie jest już trochę lepiej, sygnalizacja zniknęła ale stworzenie w tym miejscu ronda spowodowało, że przesunięte zostały przejścia dla pieszych. Stare "zebry" zostały niezbyt dobrze zamalowane i wprowadzają w błąd pieszych i kierowców. 

- Byłem świadkiem jak piesza wtargnęła na jezdnie, auto ledwo wyhamowało. Najgorzej jest na przejściu znajdującym się na ulicy Chrobrego - mówi nam nasz czytelnik. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza