Rozmowa z komendantem Komisariatu Policji w Chojnie - Robertem Panną [wywiad]


Dwa nowe posterunki policji powstaną w naszym regionie. Czy ich powstanie zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców? Czy w Chojnie powstanie nowy komisariat policji? - między innymi o tym rozmawiamy z p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie - Robertem Panną. 

To już pewne. Nowe posterunki policji powstaną w Trzcińsku Zdroju i w Moryniu. Dlaczego akurat tam?

Budowa nowych Posterunków Policji oraz ich lokalizacja wynika z realizowanego programu modernizacji, którego głównym gospodarzem na naszym terenie jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Powstanie nowych jednostek to kolejny krok zwiększania bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Chojnie, ale także, i co najważniejsze, wielki krok dla lokalnej społeczności, która zasługuje, aby mieć godne warunki w kontaktach z Policją. Dla wielu starszych osób lub takich, którzy nie mają własnego transportu, bliskość jednostki Policji to bardzo duże udogodnienie i możliwość częstszego kontaktu np. z swoim dzielnicowym. Jest to bardzo oczekiwana inicjatywa pokrywająca się również z kierunkiem koncepcji, w której bezpieczeństwo to po pierwsze służenie społeczeństwu, a następnie bliskość oraz zaufanie. Usłyszeć z ust samorządowców, mieszkańców słowa ,,nasza Policja” , ,,nasi Policjanci” jest dla nas policjantów największą nagrodą i zapewnieniem, iż właśnie tworzy się dobra współpraca na korzyść wszystkich. Zdaje sobie sprawę, że jako Policja jesteśmy instytucją ,,Pro bono”, nie przynosimy zysków finansowych, jednakże należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest niejednokrotnie ważniejsze. W Gminie Moryń mieszka obecnie ok. 4200 mieszkańców, w Trzcińsku-Zdrój o 1000 więcej, są to miasta, których początek sięga X wieku, z tradycjami i wspaniałą historią. W obu gminach umiejscowione są piękne zabytki, wybudowano ścieżki rowerowe, w Moryniu Geopark, jeziora i plaże np. Moryń, Gądno, Strzeszów, które przyciągają nie tylko miejscową ludność, ale też licznych turystów, w tym naszych Niemieckich sąsiadów. Dlatego dbanie o poczucie bezpieczeństwa na danych obszarach to również szansa większego rozwoju inwestycyjnego, mieszkaniowego oraz turystycznego, a tym samym zwiększenie dobrobytu w całym regionie.

Czy nowe posterunki będą funkcjonowały całą dobę? Ile osób jest potrzebnych do obsadzenia takiego jednego posterunku? Czy będa tam pracować sami policjanci czy również pracownicy cywilni?

Obecnie struktura organizacyjno- etatowa nowych Posterunków Policji w Moryniu i Trzcińsku-Zdroju jest w fazie przygotowania. W większości takich posterunków służbę pełni przeważnie 5 policjantów, w tym jeden kierownik, jeden policjant ds. kryminalnych, 2 dzielnicowych oraz 1 policjant służby patrolowej. Osobiście pracowałem prawie 5 lat w Posterunku Policji w Widuchowej, a następnie Posterunku Policji Widuchowa- Banie, i doskonale wiem jak działają takie komórki. Służba planowana jest na wszystkich zmianach, jednakże nie zawsze całodobowo. Planowanie czasu i miejsca służby to skomplikowana czynność, na którą mają wpływ nie tylko liczba etatów, ale głównie analiza stanu zagrożenia, plan dyslokacji służby, czy też bieżące zdarzenia w rejonie. Najważniejsze, aby w miejscu i czasie, gdzie oczekują nas mieszkańcy, pojawił się jak najszybciej patrol Policji.


Powstanie nowych posterunków wpłynie na działalność Komisariatu Policji w Chojnie? Czy zmniejszy się liczba policjantów w chojeńskim komisariacie?

Powstanie nowych Posterunków Policji oczywiście wpłynie na działalność Komisariatu Policji w Chojnie, i będzie to pozytywny czynnik zwiększający skuteczność naszych działań. Zmniejszy się czas reakcji na zdarzenia, mieszkańcy będą mieli jeszcze lepszy kontakt z swoimi policjantami. Z własnego doświadczenia wiem, że funkcjonariusze Policji, którzy mają swoje siedziby w danej gminie, wykazują się większym rozeznaniem środowiska przestępczego, lepiej poznają problemy ludzi, wiedzą o bieżących zagrożeniach, a tym samym wzrasta wykrywalność czynów karalnych, a podejmowane działania prewencyjne są bardziej skuteczne. Skierowanie policjantów z posiadanych stanów osobowych Komisariatu Policji w Chojnie do pełnienia służby w nowych posterunkach, w żaden sposób nie będzie miało negatywnego wpływu dla bezpieczeństwa innych gmin, w tym największej Gminy Chojna. Policjanci komisariatu i tak wykonują zadania we wszystkich gminach, a tym samym planowane przesunięcia będą jedynie dopełnieniem ich skuteczności. Na przykład Dzielnicowi, którzy mają swoje rejony służbowe w Gminie Moryń i Trzcińsku-Zdrój, będą mogli zwiększyć czas obchodu, gdyż odejdzie im czas dojazdu.

Jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa w Komisariacie Policji w Chojnie? Ilu funkcjonariuszy odeszło w ostatnim czasie na emeryturę i czy obecne są wolne etaty?

Komisariat Policji w Chojnie posiada łącznie 62 etaty policyjne oraz 9 etatów cywilnych. Na dzień dzisiejszy posiadamy 10 wakatów policyjnych, w tym jeden w Zespole Ruchu Drogowego, 2 w Zespole Prewencji oraz 7 w komórkach kryminalnych. Patrząc na obecne duże zainteresowanie służbą w Policji, w najbliższym czasie wolne miejsca powinny zostać uzupełnione. Ze swojej strony bardzo zachęcam wszystkie osoby zainteresowane służbą w Policji, które chcą dbać o bezpieczeństwo i pomagać innym, do wstąpienia w nasze szeregi. Chętne osoby mogą składać dokumenty niezbędne do przyjęcia w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie ul. Policyjna 2 tel. 477823517 lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie tel.477812000. Dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 można przyjść do Komisariatu Policji w Chojnie ul. Roosevelta 1, pok. 10, gdzie Komendant Komisariatu lub jego zastępca indywidualnie rozmawiają z kandydatami do Policji.


A jak z taborem? Ostatnio udało się Wam pozyskać nowy radiowóz. Czy są jeszcze jakieś niezbędne potrzeby związane z pojazdami lub sprzętem?

W roku 2020 dzięki wsparciu Gminy Chojna został zakupiony dla naszej jednostki, w programie 50/50, nowy radiowóz oznakowany Hyundai Tuscon, za co jeszcze raz bardzo dziękuje Pani Burmistrz Barbarze Raweckiej, - za jej osobiste starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaufanie jakim nas obdarzyła. Obecny stan i liczebność pojazdów będących w dyspozycji Komisariatu Policji w Chojnie pozwala skutecznie wykonywać ustawowe zadania. Oczywiście potrzeby w danym obszarze są cały czas bardzo duże, i każda wymiana kilku lub kilkunastu letniego radiowozu na nowy jest przez policjantów bardzo oczekiwana. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że ja czy moim funkcjonariusze nie wymagamy wygód dla siebie, oczekujemy pewności skutecznego niesienia pomocy, aby radiowóz zawsze był sprawny, zawsze odpalił i jak najszybciej dojechał na miejsce interwencji, gdzie dla ludzi potrzebujących pomocy liczy się każda sekunda. Aby choć trochę zobrazować potrzeby naszej jednostki, to dla przykładu w roku 2020 policjanci przeprowadzili cztery i pół tysiąca interwencji, na które aby dojechać musieli przebyć łącznie 55 tys kilometrów. Obszar odpowiedzialności Komisariatu Policji w Chojnie to ponad 1000 km2, i jest większy niż niejednej Komendy Powiatowej Policji w naszym województwie. W wskazanym roku zatrzymaliśmy 259 osób, które doprowadzaliśmy do jednostki na czynności lub do zakładów karnych. Podczas doprowadzeń przejechaliśmy 24 tys kilometrów. A tym samym dojazdy na miejsce interwencji oraz doprowadzenia, w jednym tylko roku, to prawie 80 tys km (spokojnie można okrążyć kulę ziemską i to dwukrotnie). Oczywiście do tego dochodzą inne czynności, służba patrolowa, obsługa zdarzeń kryminalnych, pomoc prawna dla innych instytucji i wiele innych, które generują kolejne tysiące kilometrów.

Budynek komisariatu w Chojnie nie jest w najlepszym stanie. Już kilka lat temu mówiło się o budowie nowego komisariatu. Czy jest szansa na jego powstanie? Gdzie miałby się znajdować?

Do Komisariatu Policji w Chojnie każdego roku przychodzi średnio ok. 1500-2000 osób, są to nasi mieszkańcy, którzy powinni być przyjmowani w jak najlepszych warunkach. Dlatego coraz częściej mówi się o budowie nowego komisariatu, były już nawet wstępne rozmowy w zakresie jego umiejscowienia. Jest to jednak bardzo duża inwestycja, która wymaga odpowiedniego przygotowania oraz środków finansowych z programu modernizacji Policji. Wszyscy liczymy, że do budowy dojdzie jak najszybciej.

Obecny rok to na pewno budowa nowych Posterunków Policji w Moryniu oraz Trzcińsku-Zdroju, budowa skierowana wyłącznie dla dobra lokalnej społeczności, której opinia jest najważniejszym miernikiem naszej służby. Wierze i będę dążył do współpracy lokalnej Policji z mieszkańcami, gdyż tylko tak możemy stworzyć wspólną płaszczyznę, opartą na szacunku, w której każdy mieszkaniec będzie czuł się bezpiecznie, ale też będzie odpowiedzialny za pozytywny lub negatywny kierunek stanu bezpieczeństwa.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza