Udaremniono 14 nielegalnych transportów odpadów do Polski


Udaremniono 14 nielegalnych transportów odpadów do Polski. Wwożono odpady budowlane, komunalne, samochody i części samochodowe.

W 2020 r. zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła wwóz do Polski 14 transportów nielegalnych odpadów. Aż 9 z nich to wwóz samochodów, które z różnych powodów nie mogły być uznane za środki transportu. Takie samochody najczęściej wjeżdżają do nas z Niemiec, ale są też sprowadzane z USA. Wśród zatrzymanych samochodów-odpadów znalazły się m.in. FORD Mustang, Opel Mokka, Mercedes E220 i Toyota Tundra.

Pozostałe zatrzymane transporty to:
  • 20.690 kg rozdrobnionej papy z Niemiec,
  • 16.100 kg odzieży używanej z Norwegii,
  • 14 worków odpadów budowlanych z Niemiec,
  • 10.000 kg części samochodowych z Norwegii,
  • 24.000 kg odpadów komunalnych z Niemiec.

Zatrzymane uszkodzone samochody oraz części samochodowe po weryfikacji dokumentów, ocenie biegłego oraz uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) klasyfikowane były jako odpady, a odbiorcy tych pojazdów uznawani byli odpowiedzialnymi za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Decyzję o postępowaniu z takim odpadem podejmuje GIOŚ – w grę wchodzi wywóz lub zagospodarkowanie w kraju. Podobny sposób postępowania dotyczy również pozostałych odpadów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza