Akredytacja Erasmus+ dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz w Gryfinie uzyskał ponowną akredytację w programie Erasmus Plus. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oceniła wniosek złożony przez szkołę w Chojnie na 100 punktów możliwych do uzyskania.

Integralną częścią wniosku była Strategia internacjonalizacji ZSP w Chojnie. Strategia zakłada działania mające na celu intensyfikację współpracy międzynarodowej, przygotowanie uczniów do funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy oraz budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest jednostką Starostowa Powiatowego w Gryfinie. - To dla nas bardzo dobra informacja, potwierdzająca, że działania powiatu w zakresie edukacji są doceniane przez niezależne agencje - mówi starosta gryfiński Wojciech Konarski.

Potwierdzeniem otrzymania statusu organizacji akredytowanej jest Certyfikat akredytacyjny. Uzyskanie Akredytacji Erasmusa w danym sektorze oznacza uproszczony dostęp do finansowania działań w ramach akcji 1. w tym sektorze przez okres obowiązywania Akredytacji. ZSP w Chojnie otrzymała akredytację już po raz drugi, poprzednio na lata 2015-2020. Autorem Strategii internacjonalizacji ZSP w Chojnie i wniosku o akredytację jest koordynator współpracy międzynarodowej, nauczyciel języka angielskiego
Janusz Cezary Salamończyk.

- Certyfikat został przyznany w czasie, gdy młodzież podejmuje decyzje o dalszej edukacji. Możliwość nauki w takiej szkole prowadzone przez Powiat Gryfiński to dobry start w dorosłe życie - dodaje Ewa Dudar wicestarosta gryfińska.

Gazeta "Perspektywy" oceniła Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 7 miejscu wśród techników w Województwie Zachodniopomorskim.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza